Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı"nın sonuç raporu kitaplaştırıldı.

Çalıştayda sürücü raporlarıyla ilgili olarak 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yol açtığı aksaklıklar ve trafik kazalarının nedenleri arasında önemli bir yer tutan sürücü kusurlarının sağlıkla ilgili boyutları ele alınmıştı.

Sonuç raporunda, sürücü olur raporlarının hekimle hastayı karşı karşıya getirmeden, sürücü sağlık raporunun önemi ve yaşamsal değeri göz ardı edilmeden düzenlenmesine olanak sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.