TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Tıp Eğitimi Kolu temsilcisi Prof. Dr. Gülriz Erişgen’den oluşan heyet, 3 Mayıs 2016 günü ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) konusunda görüşme yaptı.

Görüşmede, ÖSYM Başkanı Demir, Nisan 2016 TUS sınavına ilişkin hatalı soru itirazı nedeniyle açılmış dava bulunmadığını, sadece hatalı cevap anahtarı nedeniyle bir sorun yaşandığını, bu sorunun da cevap anahtarının düzeltilmesiyle giderildiğini söyledi.

TTB Heyeti, 13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2015- YDUS) hatalı soru itirazları nedeniyle devam eden yargı süreçleri gerekçe gösterilerek tercih bildirim sürecinin başlatılmamış olmasının, çok sayıda uzman hekimi mağdur ettiğini belirterek, bu konuda 2 Mayıs 2016 tarihinde ÖSYM’ye bir yazı gönderildiğini anımsattı. Demir, yazının henüz eline ulaşmadığını, süreci takip edeceğini ve bilgi vereceğini söyledi.

Demir ayrıca, yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olarak, Türkiye’de seviye tespit sınavına giren adaylar için ÖSYM’nin düzenlediği sınavların devam edeceğini, alternatif bir seçenek olarak YÖK’ün de bundan böyle “Seviye Belirleme ve Yerleştirme Sınavı” düzenlemesinin gündemde olduğunu aktardı.

TTB Heyeti, Torba Yasa taslağında uzmanlık eğitimine ancak mecburi hizmet sonrası başlanabileceğine ilişkin TTB görüşünü ve adayların kaygılarını da ÖSYM Başkanı’na iletti. Bu çerçevede, TTB’nin 21 Mayıs 2016 tarihinde Ankara'da Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Zorunlu Hizmet’e ilişkin bir çalıştay düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.