Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri Cumhuriyet gazetesine yönelik gözaltılara karşı dayanışma amacıyla gazeteyi ziyaret etti.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın aralarında olduğu emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri gazetenin merkez binasında Cumhuriyet gazetesi emekçilerini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel dayanışma duygularını iletti.

Son çıkan KHK’ler ile darbeyle ilişkisiz bir çok kişinin işinden edildiğine, basın yayın organlarının kapatıldığına dikkat çeken Tükel, Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanları’nın tutuklandığını ve son olarak da Cumhuriyet gazetesine yönelik bir saldırı başlatıldığını ifade ederek bu gidişe karşı omuz omuza mücadelenin önemine dikkat çekti.

Yöneticileri ve gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi emekçileri adına yapılan açıklamada ise “Şu kapının önüne onbinler toplanmalı” denildi.

Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri adına gazetenin önünde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. “Bu ülkenin başındakiler baskı ve şiddet olmadan yönetemeyecekleri biliyor” diyen ve tüm bu yaşananların iktidardakilerin güçlerinden değil güçsüzlüklerinden kaynaklandığı belirten Çerkezoğlu, dayanışma için “Cumhuriyet nöbetleri” çağrısı yaparak “Bu karanlığa karşı özgürlüğün, demokrasinin, emeğin Türkiyesini biz kuracağız!” dedi.

Açıklamaya DİSK üyesi sendikaların Genel Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve DİSK üyesi işçiler de katıldı.

Ankara’da da, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hande Arpat ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Özgür Erbaş, Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nu ziyaret ederek, dayanışma duygularını dile getirdiler.