Türk Tabipleri Birliği (TTB), Selçuk Üniversitesi’ndeki asistan hekimlerin yaptığı başvuru üzerine 5 Ekim 2023 günü Konya’ya bir ziyaret düzenledi.

Heyette TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile Merkez Konseyi üyeleri Dr. Alican Bahadır, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı yer aldı.

Heyet ilk olarak Altınekin Devlet Hastanesi’ndeki hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında hastane başhekimiyle de bir görüşme gerçekleştirildi. Daha sonra ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki asistan hekimler ve akademisyenler ile bir araya gelindi. Selçuk Üniversitesi’ndeki ziyarete Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Bahadır Öztürk ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. İnci Kara da eşlik etti.

Buluşmalarda Sağlıkta Dönüşüm Programı ile süregelen piyasalaştırma politikaları, çoklu kriz ortamında artan hak kayıpları, iktidar eliyle hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, yaygınlaşan gelecek kaygısı ve tırmandırılan sağlıkta şiddet gibi sağlık ortamının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı, “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreciyle mücadelenin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.