Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de katılımı ile gerçekleşen toplantıda özel hekimlik alanına özgü sorunlar değerlendirildi ve yeni dönem çalışma programı oluşturuldu. Ayrıca toplantıda tüm üyelerin oybirliği ile yeni dönem yürütme kurulu üyeleri belirlendi görev paylaşımı yapıldı.

 

 

2017 – 2019 dönemi Yürütme Kurulu Üyeleri:

Başkan: Dr. Hasan Oğan – İstanbul
II. Başkan: Dr. Abdullah Yeniocak – Mersin
Genel Sekreter: Dr. Kemal Özay - İstanbul

Üyeler:
Dr. Adnan Gürcan – İstanbul
Dr. Alper Aktaş – Samsun
Dr. Ergün Çil – Bursa
Dr. Halil Duman – İzmir
Dr. Kemal Keşmer – Kocaeli
Dr. Oya Ermiş – Antalya
Dr. Özcan Çakmak – İstanbul
Dr. Ramazan Sürücü - Gaziantep