Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar tarafından oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 21 – 22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da VI. Ulusal Kongresini gerçekleştirdi.

Kongrede Sağlıkta Dönüşüm Programının ve tüm sağlık çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının sağlık çalışanlarının mesleki risklerini daha da ağırlaştırarak çözümü zorlaştırdığı belirtilirken şiddet başta olmak üzere ağırlaşan mesleki risklerin çözümü için tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kongre konuşmaları ve bildiriler kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

www.saglikcalisanisagligi.org