Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu toplantısı 22 Nisan 2016 Cuma günü TTB’de gerçekleştirildi. 7 Nisan 2016 tarihinde yapılan HUV Çalışma Kurulu toplantısında alınan kararları duyurmak ve bu kararlar ile birlikte abonelerimizin güncellemelere yönelik görüş ve önerilerini almak üzere gerçekleştirilen toplantıya TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Sekreteri Doç. Dr. Orhan Odabaşı ile TTB HUV Koordinatörü Dr. Raif Kaya katıldılar.

Toplantı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Androloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Dermotoloji Derneği, Milli Reasürans Vakfı, Türk Toraks Derneği, Nükleer Tıp Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Tıbbi Genetik Derneği, Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Omurga Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği, İş Bankası Sağlık Yardım ve Emekli Sandığı, Akbank Emekli Sandığı, CompuGroup Medikal, Eureko Sigorta ve Mapfre Sigorta temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, gastroentroloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, omurga cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, laboratuvar işlemleri, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, radyasyon onkolojisi ve genel ilkeler başlıklarında güncelleme listeleri konuşuldu ve görüş alışverişinde bulunuldu. Genel olarak benimsenen güncelleme listelerinin 1 Mayıs 2016’da yürürlüğe girmesi uygun görüldü.