Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 102. ve ölümünün 26. yılında, 3 Kasım 2016 Perşembe günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlk etkinlik, saat 13.30'da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu'nda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, HÜTF Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’in açış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmalarda, Prof. Dr. Nusret Fişek’in ülkemizde özellikle halk sağlığı alanına ve Sosyalizasyon Yasası’nın çıkartılması ile sağlık alanına yapmış olduğu katkılar ve hizmetleri ile örnek kişiliği üzerinde duruldu.

Nusret Fişek’in öğrencisi olan TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber de, Fişek’in örnek bir hoca olduğunu, onun ilkelerinin hala sağlık alanına ışık tuttuğunu belirtti. Prof. Dr. Nusret Fişek’in, insan hakları ve demokrasi mücadelesine yaptığı katkılardan söz eden Berber, TTB Merkez Konseyi Başkanı olduğu dönemde idam cezasına karşı çıktığı için yargılandığını anımsattı. Berber, Fişek’in 1983-1990 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na yaptığını belirterek, TTB’ye yaptığı katkıları anlattı.

Prof. Dr. Nusret Fişek’in özgeçmişinin aktarıldığı ve “Görsellerle Prof. Dr. Nusret Fişek” başlıklı sunumun yapıldığı etkinlikte daha sonra, Prof. Dr. İskender Sayek’in konuşmacı olduğu “Topluma Dayalı Tıp Eğitimi” başlıklı konferansa geçildi.

Etkinlikler, saat 18.00’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde devam etti. Prof. Dr. Nusret Fişek’in torunu Başak Çetin’in “Bir Tavşanın Peşinde” başlıklı fotoğraf sergisin ardından, Prof. Dr. Nusret Fişek anısına Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından verilen “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” ile TTB tarafından verilen “Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma-İnceleme-Özendirme Ödülü” törenine geçildi.

Fişek Enstitüsü tarafından 5 yıldır verilen “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” bu yıl, tarımda çalışan çocukların sorunları üzerine araştırmalar yapan ve tarımda çocuk işçiliği ile mücadele eden Kalkınma Atölyesi’ne verildi. Ödülü, Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri Ertan Karabıyık’a Vakıf Başkanı Oya Fişek tarafından verildi.

TTB tarafından 25 yıldır verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma-İnceleme-Özendirme Ödülü’nü de Dr. Utku Urgan, Dr. Özlem Onat, Dr. Seher Palanbek ve Dr. Çiğdem Çağlayan kazandı. Ödülü almak üzere törene katılan Urgan ve Çağlayan’a ödülü TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından verildi.

Etkinlikler, Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu, Platform Dans Tiyatrosu ve Ankara Üniversitesi “ADA” Kültür ve Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından sunulan dans gösterisinin ardından sona erdi.