TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve diğere sağlık çalışanlarının COVID-19 salgını sürecinde yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini ve çalışanların sahada yalnız kalmamaları için başvurabilecekleri rehber hazırladı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde salgın sürecinde yaşanılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHA HASTA OLMADAN YETERLİ ÖNLEMLER ZAMANINDA ALINSIN

1.Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM), İlçe Sağlık Müdürlüklerinde(İSM) görev yapan sağlık çalışanlarında, başta İstanbul olmak üzere salgının yoğun yaşandığı bölgelerde Covid-19 pozitifliği ve hastalığı ciddi artış göstermektedir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının bulaştan yeterince korunması, hem kendi sağlıkları hem de salgına karşı yeterli insan gücünün ayakta kalabilmesi için Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının (KKE) yeterli kalitede ve sayıda sağlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız çağrılarımızı yineliyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEST YAPILMIYOR

2.ASM ve İSM'lerde görev yapan sağlık çalışanlarına, mesleki risklerine, ısrarlı taleplerine hatta enfeksiyon şikayetlerine rağmen COVID-19 testi yapmakta direnç gösterilmektedir. Sağlık çalışanlarına koşulsuz ve zamanında COVID-19 testi yapılması, hem sağlık çalışanlarının sağlığı, hem de salgının kırılması bakımından önemlidir.

AİLE HEKİMLERİNE HASTALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMİYOR

3.Aile hekimleri COVID-19 şüphesiyle hastanelere yönlendirdikleri hastalardan ve kendilerine kayıtlı olanlardan geri bildirim alamamakta, ancak hastalarıyla yaptıkları telefonla görüşmeleri sayesinde kısıtlı bilgilere ulaşabilmektedirler. Aile hekimlerini, diğer sağlık birimlerine yönlendirdikleri ya da kendilerine kayıtlı hastalarla ilgili yapılan tetkikler, tedaviler, izlemler vs bilgilerinin zamanında ve tam olarak aile hekimlerine bildirilmesi amacıyla Sağlık bakanlığının acilen bir sistemi hayata geçirmelidir.

ASM KORUYUCU HİZMETLERİ FARKLI ZAMANLARDA VERMELİDİR

4.ASM ve İSM ye başvuran kişiler için salgın süresince triaj uygulanması, randevulu çalışmanın öncelenmesi salgının kırılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Başta aşı olmak üzere koruyucu hizmetler için ASM lere zamanında gelmesi gereken hastalarımız salgın sürecinde ASM lere gelmekten çekinmektedirler. Bu süreçte koruyucu hizmetlerin aksamaması amacıyla normal hasta kabulü nün farklı saatlerde yapılması, bu amaçla düzenleme yapılması, bu durumun halka duyurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.  Aile hekimleri, bölge özelliklerini göz önünde bulundurarak bu hizmetleri farklı zaman diliminde uygulamayı ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirmek kaydıyla yapabilmesine olanak sağlanmalıdır.

AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZLERİ SALGINDA GÜÇLENDİRİLMELİDİR

5.ASM’lerde teletıp olarak tabir edilen telefonla yapılan hizmetin yanı sıra, kronik hasta takibinden birçok nedenle faklı sağlık sorunlarıyla ASM’lere başvuran hastaların endişe duymadan, güvenle hizmet alabilmeleri salgın sürecinin uzun sürmesi halinde çok daha fazla önemli hale gelecektir. Aile hekimleri, kendisine kayıtlı nüfusu yakından tanıyıp, ulaşılabilir olması, doğru danışmanlık sunabilmesi gibi birçok sebepten dolayı bu dönem halkın sağlık ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmektedir. ASM’lerinden halkın daha fazla faydalanacağı dönemler yaşayacağımız öngörüsüyle bu birimlerimizin korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

SALGIN YÖNETİMDE AİLE HEKİMLERİNİN ADI YOK

6.Salgın sürecinin birinci basamakta yönetilmesinde yaşanan en büyük sorunlardan biride sağlık yöneticileri ile sahada bunu uygulayan sağlık çalışanları arasında yeterli iletişiminin olmamasıdır. Surecin yönetilmesinde sağlık çalışanları doğru dürüst bilgilendirilmediği gibi, hiçbir görüş ve önerisi alınmamaktadır. Sağlık bakanlığı ve teşkilatlarının, sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu meslek odaları, dernek ve sendikalarla ilişkisi çok sınırlı ve yetersiz düzeydedir.

Hastalık şüphesi taşıyanlara yeterince test yaparak hastaları ve temas ettiklerini saptayıp izole etmek önemli olduğu gibi, salgına karşı yürütülen mücadelede başarılı olmak için, birinci basmak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının sesine kulak vermek, başta meslek birliğimiz TTB ve toplumun her kesimiyle bu süreci birlikte yürütmek ayrıca önemlidir.

COVID-19 salgınını kırmak, halkımızın ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için önerilerimizi yapmaya, çabalarımızı ve katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ COVİD-19 REHBERİ