İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekimin 16 Ekim 2019 tarihinde bir hasta tarafından hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmasının ardından, İzmir Sağlık Platformu 17 Ekim 2019 tarihinde basın açıklaması yaptı.

İKÇÜ Atatürk Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ve İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı yaralanan hekimi tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Heyet daha sonra İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ali Gürbüz’ü ziyaret ederek, sağlıkta şiddet olayları ve alınması gereken önlemler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiler.

Saygı duruşuyla başlayan basın açıklamasında açış konuşmalarını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu yaptılar. Saldırıya uğrayan hekimin annesi anestezi uzmanı Dr. Nergiz Songür bir anne ve bir hekim olarak yaşanan saldırı ile ilgili duygularını ifade etti. 

Platform üyesi dernek ve sendika temsilcilerinin sağlıkta şiddet konusunda yaptıkları kısa konuşmaların ardından, İzmir Sağlık Platformu adına ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz okudu. 

Basın açıklaması için tıklayınız.