Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 24 Şubat 2024 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut 13 Kasım 2023-24 Şubat 2024 faaliyet raporunu sundu.

Dr. Vedat Bulut'un sunumu için tıklayın.

Toplantıda daha sonra 14 Mart Tıp Haftası gündemine geçildi. “14 Mart İçin 14 Talep” üzerine değerlendirmeler yapılırken, taleplerin daha güçlü bir şekilde dile getirilmesi için 16 Mart 2024 günü İstanbul’da düzenlenecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne merkezi bir şekilde katılım sağlanması kararı alındı. Tabip odaları yöneticilerinin kendi illerindeki programları da aktardığı toplantı, önümüzdeki dönem eylem planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.