Sağlık hizmetlerinde ve hekimlerin mesleki faaliyetinde önemli yer tutan sağlık verilerine ilişkin bir takım kuralları düzenleyen Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği bütün yönetmelik ve genelgeler Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda durdurulmuş veya iptal edilmişti. Yeni Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’nın bütün hasta bilgilerini kendi bünyesinde kurduğu merkezi bir sistemde toplama çabasının yeni bir halkası olarak görünmektedir.

Konuyla ilgili Odalara gönderilen yazı için tıklayınız.