Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’dan oluşan heyet; TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7'ci duruşması öncesinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ile görüştü.

TBB’de gerçekleştirilen ziyarette Türkiye’nin karşı karşıya bırakıldığı hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci üzerine değerlendirmelerde bulunulurken TTB heyeti, Sağkan’a TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava hakkında bilgi verdi. Sağkan ise, TTB’ye desteklerini ileterek TBB’den bir heyet ile duruşmayı yerinde takip edeceğini ve dava sürecinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Yargı alanındaki son gelişmeler ve siyasi baskıların da ele alındığı görüşmede, sağlık emekçilerinin yürüttüğü hak mücadeleleri ile hukuk alanındaki mücadelelerde dayanışmanın önemi vurgulandı.