Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki mücadelesi ve çalışmalarından dolayı Birleşik Metal-İş Sendikası’na plaket verdi. Plaket törenine TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut ve kol üyeleri ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Korur Fincancı’nın Serdaroğlu'na plaketi sunmasının ardından kısa konuşmalar yapıldı.

Dr. Metehan Akbulut, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki çalışmalarının örnek olduğunu, bu plaket ile yürütülen çalışmaların örnek alınmasını ve duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Akbulut, “Asıl mesele emeğin, emekçinin yanında yer alan ilgili tüm meslek odaları, sendikalar, dernekler, siyasi partilerin birleşik bir mücadelesine nasıl dönüştüreceğimize dairdir. Bu sembolik törenin bunun bir adımı olmasını diliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da Birleşik Metal-İş Sendikası’na alanda gösterdiği duyarlılık, mücadele ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sendikanın yetkilendirdiği uzman kişilerin en az yılda bir kere işyerlerinde denetimler yapmasının önemine dikkat çeken Korur Fincancı, “Aynı şekilde işçilerden gelen talep yaralanmalı ve ölümlü kazaların ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması nedeniyle sendika tarafından yetkilendirilen kişileri, işyerinde inceleme yapma hakkına sahip olması da çok önemli. Bu çalışmaların diğer sendikalara da örnek olmasını diliyoruz ” diye konuştu.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın pandemi döneminde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesindeki “çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanarak 20 kadar işyerinde kısmı veya tamamen iş durdurmasının önemine de vurgu yapan Korur Fincancı, yine pandemi döneminde Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ve İSİG Meclisi üyelerinin COVID-19 salgınının seyri ile ilgili paylaştığı verilerin büyük kıymet taşıdığını ifade etti.

Korur Fincancı, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına da atıfla “İSG kurul çalışmaları arasına kadına yönelik şiddet ve taciz başta olmak üzere işyerlerinde tüm şiddet ve taciz biçimlerinin sonlandırılmasına yönelik eğitimlerin ve diğer farkındalık çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz” diye ekledi.

Adnan Serdaroğlu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek TTB’nin alanda yürüttüğü mücadelenin büyük önem taşıdığını, her zaman birlikte çalışmaya ve mücadeleye hazır olduklarını kaydetti. Sendikanın Bilim Danışma Kurulu’nun içinde bir İSİG birimi bulunduğunu hatırlatan Serdaroğlu, “Bu birim ile akademide farklı disiplinlerden hocalarımız ile ortak çalışmalar yapmakta ve onlardan destek almaktayız. TTB ile de ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz” dedi.