'Varlık Fonu Yasa Tasarısı'nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü

Türk Tabipleri Birliği, "Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında görüşlerini açıkladı. 

TTB görüşlerine ulaşmak için tıklayınız.