Türk Tabipleri Birliği, "Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında görüşlerini açıkladı. 

TTB görüşlerine ulaşmak için tıklayınız.