Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını 22 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de uzun zamandır sağlık sistemindeki çöküşü birlikte dile getiriyor; hem haklarımız, taleplerimiz için hem de sağlık hakkı için mücadelede bir arada duruyoruz. 14 Mart Tıp Bayramına giderken hep beraber, ‘14-15 Mart’ta Bütün Hekimler G(ö)REV’e demek için bugün buluştuk. Hakkımız olanı mutlaka alacağımızı bir kez daha sizlere duyurmak istiyoruz” dedi. Korur Fincancı, konuşmasının sonunda hakların mücadele ile alınacağına ve mücadelenin şeffaflığına dikkat çekerek, kapalı kapılar ardında pazarlıkları kimlerin kimin adına yaptığının bilinmediğini belirtti. Korur Fincancı, eylem takvimi şöyle sıraladı:

  • 24 Şubat- 20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi İl Gezilerinde olacak.
  • 26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.
  • 1 Mart 2022: “TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor” basın toplantısı gerçekleştirilecek.
  • 11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz” kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak bizler de Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.
  • 11 Mart 2022: Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.
  • 13 Mart 2022: İstanbul’da, Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.
  • 14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV’deyiz.
  • 15 Mart 2022: Siyasi Parti Gruplarını ziyaret edeceğiz.
  • 16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda “Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?” birlikte tartışacağız
  • 19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.

Basın toplantısının sonunda söz alan ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ise, son beş aydır haklı talepleri için mücadele ettiklerini kaydetti. Karakoç, “Sürdürdüğümüz bu mücadeleyi bundan sonra da yükselterek devam ettireceğiz. Taleplerimizi görmezden/duymazdan gelenlere buradan yeniden sesleniyorum: Bu mücadele haklarımız alana dek devam edecektir” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

 

14-15 Mart’ta Bütün Hekimler G(ö)REV’e

Hakkımız Olanı Mutlaka Alacağız!

“Emekliliğimize Yansıyan İnsanca Bir Ücret İstiyoruz; Geçinemiyoruz!”

“COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılsın!”

“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!”

“Beş Dakikada Hekimlik Yapılamaz!”

“Bilimsel, Liyakate Dayalı, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim İstiyoruz! Kölelik Koşullarında Çalışmak İstemiyoruz!”

“Bu Sağlık Sistemi Artık İyice İşlemez Halde!”

Hekimler yıllardır duymak istemeyen kulaklara dertlerini anlatmaya çalışıyor.

23-27 Kasım 2021: Beyaz Yürüyüş

27 Kasım 2021: Beyaz Forum

15 Aralık 2021: Beyaz G(ö)REV

26 Ocak – 4 Şubat 2022: Beyaz Nöbet

4 Şubat 2022: TBMM Önü Basın Açıklaması

8 Şubat 2022: Beyaz G(ö)REV

Hekimler aylardır görmek istemeyen gözlere dertlerini anlatmak için eylemde.

Kameraların önünde açıklayıp 1 Aralık 2021’de bütün partilerin oyuyla Meclis’ten geçirdikleri düzenleme bile hekimlerle dalga geçer gibi geri çekildi. “Ocak ayının ikinci haftasında tekrar getireceğiz” sözleri de tutulmadı.

Zannettiler ki, susacağız.

Zannettiler ki, vazgeçeceğiz.

Zannettiler ki, peşini bırakacağız.

Zannettiler ki, geri çekileceğiz.

Biz beyaz yürüyüşte tüm ülkeyi beyaza boyayanlar, 15 Aralık ve 8 Şubat’ta birinci basamaktan üçüncü basamağa tüm sağlık kurumlarında g(ö)revde olanlar, hakkımız olanı alana kadar asla susmayacağız, asla vaz geçmeyeceğiz, asla peşini bırakmayacağız, asla geri çekilmeyeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği olarak “Emek Bizim Söz Bizim” deyip 11 Ekim 2021’de başlattığımız Eylem Programımızı “14 Mart Tıp Bayramı Haftası”nda yükselterek devam ettiriyoruz.

Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vadeden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız. Bizlere istifaları, tükenmişliği, hekim göçlerini, uzun ve güvensiz çalışma saatlerini dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu bilerek “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim” diyerek mücadeleyi adım adım büyüteceğiz.

Mücadele Programımızın bu etabında TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarının her yılki 14 Mart programlarının yanı sıra:

24 Şubat- 20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi il gezilerinde olacak.

26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

1 Mart 2022: “TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor” basın toplantısı gerçekleştirilecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. “Pandeminin Sorumluları” kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi Parti Gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda “Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?” birlikte tartışacağız

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.

Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri, uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REVde olacağız.

Taleplerimize dönük adımlar atılmazsa 14-15 Mart’ta

Bütün sağlık kurumlarını, bütün ülkeyi önlüklerimizin beyazına boyayacağız;

Bizi duymazdan, görmezden gelenlere, bizi yok sayanlara, emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi ayaklar altına alanlara gücümüzü hep birlikte göstereceğiz;

Sağlıkta şimdiye kadarki en Büyük G(ö)REV’i gerçekleştireceğiz.

Biliyoruz;

Hak Verilmez, Alınır!

İnanıyoruz;

Haklar Mücadeleyle Kazanılır!

Kararlıyız;

Hakkımız Olanı Mücadele Ede Ede Alacağız!

Mutlaka Alacağız!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi