(a)31.08.2020 tarih ve 1961/2020 sayılı yazımız.

(b)17.09.2020 tarih ve 2180/2020 sayılı yazımız.

İlgi yazılarımız ile TTB 72. Büyük Kongresi’nin yapılacağı adres iletilmişti. Ancak CerMODERN tarafından Birliğimize gönderilen, "Ankara Valiliği'nin CerMODERN'de yapılacak etkinlikleri uygun görmediği" bilgisini içeren yazısı nedeniyle 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Büyük Kongremiz Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde (Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. No:6 06800 Bilkent/ANKARA -0312 266 46 86) adresinde açık alanda gerçekleştirilecektir.

Seçim ise 27 Eylül 2020 tarihinde daha önce belirtilen adreste (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye-Ankara) yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Tabipleri Birliği