Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Füsun Sayek, aramızdan ayrılışının 13. yılında, TTB Merkez Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikle anılacak.

Dr. Şükrü Keleş’in “Sağlıkta Eğitim/Öğretim Etiği” ve Dr. S. Bürge Çiftçi Atılgan’ın “Tıp Fakültesine ve Klinik Eğitim Ortamına Uyum Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumları gerçekleştirecekleri anma etkinliği, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 18.30’da TTB Merkez Konseyi binasında yapılacak.

Etkinlik programı şöyle:  

 

TTB Merkez Konseyi Başkanlarımızdan
Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

“Sağlıkta eğitim / öğretim etiği”

Dr. Şükrü Keleş


“Tıp fakültesine ve klinik eğitim ortamına uyum süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri”
Dr. S. Bürge Çiftçi Atılgan

 

Tarih  : 18 Ekim 2019 Cuma
Saat   : 18:30
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası
             Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4
             Maltepe Ankara