Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Nursel Şahin, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taha Karaman ve Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile Tabip Odası aktivistleri, Antalya’daki hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret etti.

Antalya’daki aile sağlığı merkezlerini ve Antalya Kepez Devlet Hastanesi’ndeki hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret eden heyet daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki asistan hekimlerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki asistan buluşmasına Dekanlık tarafından yer sağlanmaması üzerine TTB heyeti ve asistanlar kantinde bir araya geldi. TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Ökten ve Dr. Şahin, Dekanlık tarafından toplantı salonu verilmemesini eleştirdi ve kınadı.

Buluşmalarda sağlıkta şiddet başta olmak üzere çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, hasta bakma sürelerinin kısa olması ve performansın getirdiği sorunlar ile hekimlerin/sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının yıllar içindeki gaspı gibi sorunlar konuşuldu. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin sahada oldukça yoğun çalıştığının gözlendiği ziyaretlerde sorunları dile getirmek için daha güçlü ve etkin eylem önerileri sunuldu. Ziyaretlerde sağlıkta şiddet konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aktif tutum alması gerektiği dile getirilirken etkili bir şiddet yasasının çıkarılması ve uygulanmasının yanı sıra çalışma ortamlarının güvenli hale getirildiği, çalışma koşullarının iyileştirildiği, hasta sayısı ile ölçülmeyen ve hastaya yeterli zamanın ayrılabildiği bir sağlık sisteminin gerektiği konuşuldu.