Emek-meslek örgütlerinin ve muhalefet partilerinin tüm itirazlarına karşın iktidar partileri tarafından değiştirilmeden TBMM’den geçirilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kanunun Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkı bulunan ana muhalefet partisi CHP’ye bir yazı yazarak ilgili maddelerin iptali için başvurulmasını istedi. Yazıda kanunun hekimleri/sağlık emekçilerini ve toplumu yakından ilgilendiren ve Anayasa’ya aykırılık taşıyan maddelerine ilişkin TTB’nin hazırladığı görüşler sunuldu.

Yazının tamamı için tıklayın.