Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’dan oluşan heyet; TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7'nci duruşması öncesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Emek Partisi (EMEP) ve Halkevleri ile görüştü.

27 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerde TTB heyeti; HEDEP Genel Merkezi’nde HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile bir araya geldi.

EMEP Merkez Disiplin Kurulu üyesi İbrahim Akkaya ve EMEP Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman TTB’yi ziyaret ederek TTB Merkez Konseyi üyeleri ile görüştü.

Halkevleri’nde gerçekleştirilen görüşmede ise TTB heyeti; Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Kara ve Sevil Ulaş ile Halkevleri üyesi Sadiye Begüm Kutluakdoğan’ın yer aldığı heyet ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye’nin karşı karşıya bırakıldığı hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma süreci üzerine değerlendirmelerde bulunulurken TTB heyeti; TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava hakkında HEDEP, EMEP ve Halkevleri’nin yönetici ve üyelerine bilgi verdi. HEDEP, EMEP ve Halkevleri’nin yönetici ve üyeleri ise TTB’ye desteklerini ileterek dava sürecinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Yargı alanındaki son gelişmeler ve siyasi baskıların da ele alındığı görüşmelerde, sağlık emekçilerinin yürüttüğü hak mücadeleleri ile dayanışmanın önemi vurgulandı.