Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Son bilgiler Ukrayna’daki çatışmalarda sağlık kurumlarının da hedef alındığı ve zarar gördüğü yönündedir. Sağlık kurumlarına saldırı uluslararası insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır.

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi