Sağlık meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyet 27 Ocak 2020 Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme yaptı. Başta şiddet olmak üzere sağlık alanındaki sorun ve taleplerini Kılıçdaroğlu’na ileten sağlık meslek örgütü temsilcileri, Kılıçdaroğlu’un 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet ettiler.

Görüşmeye; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türk Dişhekimleri Birliği adına Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı  Dişhekimi Serhat Özsoy ve Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu Gül, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı  Fikri Akbin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Yücel Yenilmez, Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara İl Başkanı Ali İpekli, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel BaşkanYardımcısı Necmettin Kılıç katıldılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eşlik ettiği görüşmede, sağlık alanında giderek artan şiddet bunu yaratan nedenler ve çözüm önerilerinin yanı sıra sağlık alanında yaşanan çeşitli sorunlar ele alındı.

15 Mart 2020 tarihinde sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek Büyük Beyaz Miting ve bu süreçte gerçekleştirilecek etkinlik programı hakkında hakkında bilgi veren sağlık meslek örgütü temsilcileri, Kılıçdaroğlu’nu mitinge davet ettiler.