TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun 19 Şubat 2018 tarihinden bu yana tutuklu bulunması sebebiyle, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için özgürlük çağrısında bulundu.

‘Barış’ talep eden basın açıklaması nedeniyle tutuklanan ve 19 Temmuz 2018 tarihinde Ankara Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkeme Salonu’nda ilk duruşması görülecek olan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Ankara Tabip Odası’nda 17 Temmuz 2018 tarihinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından okunan açıklamada,”Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Dilovası Raporu olarak bilinen çalışmasında bebeklerin sağlığını daha anne karnındayken tehdit eden etmenlerle dünyaya gözlerini açtıklarını göstermiştir ve önemli bir çevre sorununu bilimsel bir çalışmayla görünür hale getirmiştir.” denildi.

Onur Hamzaoğlu’nun bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalışmadığı kadar bütçelere yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Adıyaman, “Onur Hamzaoğlu, bütçenin yoksulların yaşamını nasıl zorlaştırdığını rakam rakam, kelime kelime bilim dünyasıyla ve siyasetle paylaşmıştır” diye konuştu.

Dr. Onur Hamzaoğlu’nun barış imzacısı olarak savaş anında bebeklerin, yaşlıların, gebelerin, engellilerin yaşadığı sağlık sorunlarını çok somut olarak tartıştığını ve yazılarına aktardığını dile getiren Prof. Dr. Adıyaman, “Barış talebi hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutkudur, bu tutku cezalandırılamaz” dedi.

Açıklamanın sonunda TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası; halkı, meslek örgütlerini ve sendikaları, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna davayı izlemeye, barışa, özgürlüğe, Onur Hamzaoğlu’na sahip çıkmaya davet etti.

 Basın Açıklaması

17 Temmuz 2018

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış

Bilim İnsanıdır Serbest Bırakılsın

TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 19 Şubat 2018 tarihinden bu yana Sincan Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu yaşamını insanlığa adamış bir bilim insanıdır.

Uzun yıllarını verdiği üniversitede birçok antidemokratik uygulamalara, bilimsellikten giderek uzaklaşan üniversite ortamına, gerici eğitim anlayışına, halkın sağlığının önemsenmediği sağlık politikalarına karşı sadece mücadele etmemiş aynı zamanda demokratik özgür, halkçı, laik üniversite anlayışının temsilcilerinden olmuştur.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için bir hekim olarak halkın sağlığını tehdit eden herşey mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu “Dilovası Raporu” olarak bilinen çalışmasında bebeklerin sağlığını daha anne karnındayken tehdit eden etmenlerle dünyaya gözlerini açtıklarını göstermiştir ve önemli bir çevre sorununu bilimsel bir çalışmayla görünür hale getirmiştir.

Hepimiz biliyoruz bu çalışmasında ötürü çok zorluklar çekmiş ve baskılara uğramıştır. Ancak halkın hekimi, halkın bilim insanı olmanın gereğini bir an olsun unutmamıştır.

Sağlıkta özelleştirmeyi de halkın sağlığını tehdit eden bir politika olarak görmüş bu nedenle mücadele etmiştir. Üniversitelerin özelleştirme politikalarını desteklediği bu süreçte Onur Hamzaoğlu özelleştirmeleri halkın sağlığına bir saldırı olarak görmüş ve mücadele etmiştir.

Onur Hamzaoğlu bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalışmadığı kadar bütçelere yoğunlaşmıştır. Bütçenin yoksulların yaşamını nasıl zorlaştırdığını rakam rakam, kelime kelime bilim dünyasıyla ve siyasetle paylaşmıştır. Çünkü hazırlanan bu dayatmacı, yoksullaştırıcı bütçeleri halkın sağlığına yapılan bir saldırı olarak görmüştür.

Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır ülkeyi ve bölgeyi tehdit eden, on binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açan, milyonlarca insanı evinden eden savaşa karşı çıkmayı bilim insanının olmazsa olmaz sorumluğu olarak görmüş ve barışı savunmayı bir an olsun bırakmamıştır.

Barış imzacısı olmuş, savaş anında bebeklerin, yaşlıların, gebelerin, engellilerin yaşadığı sağlık sorunlarını çok somut olarak tartışmış ve yazılarına aktarmıştır.

Bu savaş karşıtlığı ve barış tutkusu Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu üniversiteden atılmasına sebep olduğu gibi özgürlüğünün de elinden alınmasına neden olmuştur.

Barış talebi hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutkudur, bu tutku cezalandırılamaz.

TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası olarak halkımızı, meslek örgütlerini, sendikaları 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna davayı izlemeye ve barışa, özgürlüğe, Onur Hamzaoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu