Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile genel merkez yöneticileri Selma Gürkan ve Fikret Aslan’dan oluşan heyet, 17 Eylül 2021 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

COVID-19 pandemisinde ve aşılama çalışmalarında son durumun ve yaşanan sorunların ele alındığı görüşmede, ortak yürütülebilecek çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. EMEP heyeti ayrıca, TTB’yi ve sağlık çalışanlarının haklarını hedef alan saldırılara karşı her zaman dayanışma içinde olacaklarını da ifade etti.