Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Tıp Öğrenci Kolu (TÖK), tıp fakültesi öğrencisinin yaşamını sonlandırmasıyla gündeme gelen temel hakların gasp edilmesi ve geleceksizleştirme politikaları ile ilgili 14 Ocak 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı; eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi haklar kamusal olanaklarla sağlanmadığı müddetçe insanların seçeneksiz ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldığını söyledi. “İnsanca yaşayabileceğimiz koşulların yaratılabilmesi için, kamusal haklarımızı alabilmemiz için hep beraber mücadele etmemiz şart” diyen Korur Fincancı, üniversitelilerin de eğitim sürecinin inşasında söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

Basın açıklamasını ise TÖK Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Dilay Salman okudu. Eğitimdeki eril ve cinsiyetçi içerik, fakülte koşullarındaki yetersizlik, akademik kadrolardaki liyakatsizlik, eğitimdeki niteliksizlik, görev tanımı dışında çalışmaya zorlama, insancıl olmayan nöbet saatleri, sağlıkta şiddet gibi sorunları sıralayan Salman, tüm bu sorunların geleceksizlik, umutsuzluk ve psikolojik tahribat yarattığını dile getirdi. “Aynı sorunları yaşayan binlerce tıp öğrencisiyiz. Haklarımız var ve bir araya gelip sahip çıktıkça kazanıyoruz” diyen Salman, taleplerini şöyle sıraladı:

  1. Devlet tüm öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılasın.
  2. Tıp fakültelerinde eğitim ve sınav sistemi öğrencileri yıpratmamak üzere bizlerin de dâhil olduğu bir süreçle yeniden değerlendirilsin.
  3. Mobbinge karşı gerekli önlemler alınsın!
  4. İntörn hekim maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılsın.
  5. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve maaşları acilen iyileştirilsin.

 

Basın açıklamasının tamamı için tıklayın.