Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Altıncı Ay Deprem Raporu’nu 9 Ağustos 2023’te düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

1 Mayıs-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki sürece odaklanan “Olağandışı Durumlara Dayanıksız Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlıklı raporda; TTB çalışmaları, deprem bölgesi saha incelemeleri, afete dayanıklı birinci basamak sağlık hizmetlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun deprem illeri bölge toplantısı notları ile sonuç ve öneriler yer aldı.

Raporun tamamı için tıklayın.