27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen 6639 Sayılı Torba Yasa Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Yasa, "Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık Bilimleri Üniversitesi" kurmasına izin veren düzenlemeyi de içeriyor. TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili değerlendirmesini açıkladı. 

 

Cumhurbaşkanı 6639 Sayılı Yasayı İmzaladı.

Sağlık Bakanlığı “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kuruyor (!), Niçin?

27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6639 sayılı Torba Kanun imzalandı ve bu gün Resmi Gazetede yayınlandı. Torbanın içinden Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adı altında “teşkilat” kurması da çıktı. Kanun ile yapılan plana göre;

1.     “Sağlık Bilimleri Üniversitesinin” merkezi İstanbul’da Marmara Üniversitesine ait tarihi Haydarpaşa Kampüsü olacak. Marmara Üniversitesi Kampüsüne el konuyor.

2.     Üniversitenin kolları Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri yolu ile Türkiye’nin her yerini hatta yurt dışını saracak(!)

3.     Üniversitenin içinde Tıp Fakültesi dahil dört fakülte bir yüksekokul ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulacak.

4.     Üniversite mütevelli heyet ile yönetilecek. YÖK’ün seçtiği bir üye dışında dört üyenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği heyet her konuda yetkili kılınarak üniversite akademik organlarını öyle örtülü falan değil açıkça devre dışı bırakacak.

5.     Diğer üniversitelerin bütçesini YÖK onaylarken Bakanlık üniversitesinin bütçesini Bakanlık yani mütevelli heyet belirleyip onaylayacak.

6.     Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde “eğitim görevlisi” kadrosunda olanlardan Bakanlığın “uygun gördüğü” hekimler üniversite kadrosuna atanacak.

7.     Bakanlığın ayrımcı, hukuksuz ve fırsat eşitliğini ortadan kaldıran işlemleri sonucu “eğitim görevlisi” olamayan hekimlerin ve “uygun görmeyeceği” hekimlerin akıbeti her zamanki gibi belirsiz.

8.     Sağlık Bakanlığı'nın üniversitesi hukukla kurulamayacağı için hukuksuzlukla “doğurtuluyor”

9.     “Yasa” adeta toplumun yararına değil zararına iş yapma inadının simgesidir. Öyle olmasa;

·         1 milyon nüfus başına düşen tıp fakültesi sayısı Avrupa'da 0.54, Kuzey Amerika'da 0.60 iken Türkiye 86 adet tıp fakültesi ile 1.16’ya ulaşıp  dünya birincisiyken  ülke ihtiyaçlarını düşün diyen Anayasa maddelerine rağmen yeni bir tıp fakültesi kurulmazdı.

·         Mevcut tıp fakültelerinin alt yapı ve akademisyen yetersizliği giderilmeden, kontenjan artışları ile köklü fakültelerde dahi bozulan tıp eğitimi düzeltilmeden bozuk sistemi daha da bozacak iş yapılmazdı.

·         Bakanlığın yöneteceği bir yere  “üniversite” adı verilmezdi.  Devletin bütünlüğü, aynı durumdakilere aynı kuralların uygulanmasını gerektiren hukuki rejimin tekliği, ayrımcılık yasağı gibi en temel Anayasal kurallar çiğnenmezdi.

Türk Tabipleri Birliği 2014 yılından buyana devam eden bu girişim ile ilgili Dünya örneklerini ve ülkemiz bilgilerini içeren raporlar hazırlamış, TBMM komisyon görüşmelerine katılmış, bütün siyasi partilerin milletvekillerine bu hukuksuzluğa geçit verilmemesi için bilgiler verilmiştir. Ne yazık ki geri çekilen tasarı bir başka Torba’nın içinde “yasa” haline getirilmiştir. Bu torbanın bu günkü iyi işlemeyen, son derece yetersiz hukuk sistemi içinde dahi hukuksuzluğu, toplum menfaatlerine aykırılığı gizlenemez durumdadır. TTB tarafından “Yasa”nın Anayasaya aykırılığına ilişkin bir rapor hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesine iptali için dava açılması talebi ile Anamuhalefet Partisine iletmiştir.

Süreç, ülke kaynaklarının toplum yararına kullanılması, devlet üniversitelerinin eşitsiz ve haksız uygulamalarla daha da bozulmaması, her insan gibi aynı durumda olan hekimlerin de eşit haklara sahip olması için bütün girişimler TTB tarafından dikkatle takip edilecektir. Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi

TTB Anayasaya Aykırılık Raporu

TTB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu