TTB Merkez Konseyi, 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü Hatay’ın Arsuz ilçesinde güney illeri tabip odalarından hekimlerle bir araya geldi. Toplantıya Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Mersin Tabip Odalarından temsilcilerin yanı sıra, Arsuz’da gerçekleştirilen “TTB Füsun Ablasını Konuşuyor” etkinliği kapsamında kentte bulunmaları dolayısıyla Ankara, Eskişehir, İzmir, Kocaeli Tabip Odalarından temsilciler katıldı.

Toplantıda 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında yaşanan OHAL ortamı, OHAL uygulamasıyla birlikte sağlık alanında işsiz kalan, görevden alınan ve tutuklanan hekimlerin durumları yanı sıra bu tablonun önümüzdeki döneme olası etkileri konuşuldu.

Değişik tabip odalarından gelen hekimlerin kendi  illerinde yaşanan sorunları aktardığı ve bu sorunların değerlendirildiği toplantıda, geçtiğimiz günlerde yasallaşan Türkiye Varlık Fonu kurulmasıyla ilgili torba yasanın sağlık alanını ilgilendiren maddeleri, GATA’nın kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, sağlık alanında yaşanan diğer güncel gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca TTB’nin de bileşenlerinden olduğu Emek ve Demokrasi Güç Birliği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.