Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 20 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü açlık grevine bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan Nurettin Kaya ile ilgili 27 Mayıs 2024 günü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile cezaevi yönetimine birer yazı yazdı.

Yazının giriş bölümünde TTB’nin evrensel etik ilkeler ve mesleki değerleri ışığında açlık grevlerine karşı sorumluluğu hatırlatıldı. Açlık grevi süresince önerilen miktarlarda su, tuz, şeker, karbonat, B vitamini temini ile tıbbi durumun bağımsız hekimler tarafından düzenli takibinin öneminden söz edilen yazıda; ayrıca 219 günlük açlık grevine bağlı olarak yaşanan sağlık sorunları için havalı yatak ve boyunluk temini gerektiği de belirtildi.

“Cezaevi idaresi tarafından bugüne kadar bu talebi karşılamaya dönük bir işlem tesis edilmemiş olup, bu talebin karşılanmasının sağlık hakkı kapsamında ortaya çıkacak sorunları giderimi ve kalıcı hastalıkların oluşumunun engellenmesi açısından önemi bulunmaktadır” denilen yazıda, tutuklunun sağlık ve yaşam hakkı kapsamında gerekli önemin gösterilmesi istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.

Yazıya ek olarak sunulan “TTB Açlık Grevi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Tutum Belgesi” için tıklayın.