Dünya Tabipleri Birliği (DTB), dünya çapında ilaçlara erişimin, ilaçların nitelik ve güvenliğinin önemine değinen bir açıklama paylaştı. DTB’nin Ekim 2021’de yapılan 72. Kongresi’nde kabul edilen ve 2 Eylül 2022’de DTB’nin sosyal medya mecralarında yeniden paylaşılan açıklamada; ilaç eksikliğinin sağlık sistemi organizasyonlarına ve halk sağlığının korunmasına zarar verdiği kaydedildi.

DTB’nin paylaştığı açıklamada, ilaç alanında çok uluslu şirketlerin artan gücünün ve kârı önceleyen politikaların, ilaçların niteliğini ve güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilirken, ilaç üretim, dağıtım ve depolama süreçlerinde asgari güvenlik standartlarının karşılanmadığının altı çizildi. İlaç konusunda yaşanan olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için akılcı ilaç kullanımının tavsiye edildiği açıklamada bu kavram, “ilaçların araştırma, ruhsatlandırma, üretim, dağıtım, reçetelendirme, finansman, teslimat ve uygun şekilde uygulanmasının tutarlı ve akılcı bilimsel, mesleki, ekonomik ve toplumsal kriterlere uygun olmasını sağlamak” olarak tanımlandı. Açıklamada akılcı ilaç kullanımıyla sağlıkta güvensizlik ve belirsizliğe yol açan ilaç eksikliğinin de önüne geçileceği kaydedildi.

DTB, ilaç eksikliğinin neden olacağı tehlikelere karşı kamu otoritelerine, ulusal tabip birliklerine ve hekimlere tavsiyelerde bulundu. DTB, hükümetlere ilaç eksikliğini giderecek ve tedarikini sağlayacak kuruluşları oluşturmalarını, ilaç stoklarını güçlendirmelerini önerirken, küresel bir salgın durumunda hastalığı ortadan kaldırmak için aşıların ve tedavilerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla bilimsel araştırma ve klinik deneylerinin bir merkezde toplanmasının önemini hatırlattı. DTB, hükümetlerin sağlık çalışanları ve hastalarla kurduğu iletişim akışının güvenilir ve şeffaf olması gerektiği hususunun da altını çizdi.

DTB, ulusal tabip birliklerine standartların altındaki ilaçlar konusunda farkındalık yaratmalarını, sağlık ihtiyacını karşılayan “temel” ilaç listesi ve acil durum programları oluşturmalarını tavsiye ederken, özellikle COVID-19 pandemisinin ilaç ve aşıların varlığının, niteliği ve güvenliğinin önemini gösterdiğini kaydetti. Aşılara eşitsiz erişime karşı, gelecekte tüm ülkelerin insanlarını korumak amacıyla aşılara erişimi ve aşıların dağıtımını teşvik etmek için COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) mekanizmasının uygulanması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten DTB, ekonomik ve siyasi çıkarların halk sağlığının önünde olmamasını, kriz durumlarına karşı hükümetlerin halk sağlığı fonu oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayın.

Açıklamanın orijinal metni için tıklayın.