Fas Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Boubekri Mohammadin ve Başkanvekili Dr. Omar Cherrak, 27 Eylül 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. İstanbul Tabip Odası’nda yapılan görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldı.

Dünyada sağlık ve politika değerlendirmelerinin yapıldığı ziyarette sağlık alanındaki sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke hekimlerinin karşılıklı çalışabilmesine, tıp öğrencilerinin ise karşılıklı staj yapabilmesine yönelik çalışma yürütme ve protokol imzalama kararı alınan görüşmede, iki örgüt arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.