Sağlıkta şiddetin gücünü aldığı zemin ve söylemlerin kime ait olduğu akıldan çıkarılmadan yapılacak her eylem mücadelede yeni bir adım oluşturacaktır…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlıkta şiddet başta olmak üzere, hekimlerin, sağlık çalışanlarının haklarını korumak, çalışma koşullarını ve ücretlerini iyileştirmek için yapılan ve yapılacak olan bütün eylem, etkinlik, miting ve grevleri değerli bulur. Sağlıkta yaşadığımız şiddetin kaynağı olan sağlıkta dönüşüm programına ve onun uygulayıcılarına karşı net tutum alınarak ayrıcalık ya da lütuf beklenmeden yürütülecek mücadelelerin sağlıkta şiddetin durdurulmasında önemli bir rolü olacağı açıktır. 8 Şubat tarihinde Ankara’da yapılacağı duyurulan mitingin de hekimler ve sağlık çalışanlarının bedeller ödeyerek oluşturduğu mücadele geleneğinde yerini alacağını umuyor, başarılar diliyoruz.

Hepimizin eylem süreçlerine odaklanmasının başarıyı artıracağını düşünüyor TTB’nin tüm polemiklerden uzak duracağını bir kez daha vurguluyoruz.

Eylem güzelleştirir…

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi