8-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 69. Büyük Kongre’deki seçimlerin ardından göreve gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 29 Haziran 2018 tarihinde görevi bir önceki Merkez Konsey’den resmen devraldı.

29 Haziran 2018 tarihinde TTB’de gerçekleştirilen toplantı ile görev süresi sona eren eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, eski TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve eski TTB Merkez Konsey üyeleri Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Şeyhmus Gökalp, Prof. Dr. Funda Obuz ve Dr. Hande Arpat’a plaket sunularak, geçtiğimiz dönem sürecindeki emek ve katkıları için teşekkür edildi.

2018-2020 döneminde TTB Merkez Konseyi olarak görev yapacak olan Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İkinci Başkan Dr. Ali Çerkezoğlu, Genel Sekreter Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Halis Yerlikaya, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Prof. Dr. Çetin Atasoy, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Samet Mengüç ve Dr. Mübetcel İlhan görevi önceki Konsey’den resmen devralarak çalışmalarına başladı.