Bir basın açıklaması dolayısıyla Sincan Cezaevi’nde tutuklu ve 42 gündür özgürlüğünden yoksun bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için kamuoyuna ve yetkililere çağrı yapıldı.  

Prof. Dr. Okan Akhan, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. İskender Sayek, Araştırmacı Yazar Orhan Silier, Doç. Dr. Alâeddin Şenel, Prof. Dr. Taner Timur ve Prof. Dr. Hazan Yazıcı’nın imzasıyla yayımlanan çağrı metninde, “Bu ülkenin değerlerini tüketmeyin” denildi. Çağrı metni, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için oluşturulan www.onurhamzaoglunaozgurluk.org adlı internet sitesinde yer aldı.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bir doktor, bir halk sağlığı uzmanı ve bir akademisyen olarak, sağlığı bozan, en fazla öldüren, sakatlayan, önlenebilir hemen her konuda çalıştığının ve ürün verdiğinin vurgulandığı metinde, “Ülkenin doğru bildiğini gizlemeden, paylaşarak ve tutum alarak yaşayan böyle insanlara gereksinimi var. Yetkililer başta olmak üzere herkese sesleniyoruz: “Halkın sağlığının Onur’unun en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Çağrı metnine ulaşmak için…

Onur Hamzaoğlu’na özgürlük

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması talebiyle ve Hamzaoğlu’na destek vermek amacıyla oluşturulan www.onurhamzaoglunaozgurluk.org sitesinde, Hamzaoğlu’nun özgeçmişi ve yaptığı çalışmaların yanı sıra gözaltına alınarak tutuklandığı günden bu yana yaşanan gelişmeler paylaşılıyor.  

TTB’den çağrı

TTB Merkez Konseyi olarak, meslektaşımız, arkadaşımız Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na yönelik bu haksız uygulamanın bir an önce sonlandırılması talebimizi tekrarlıyor ve yetkililere Onur Hamzaoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.