Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine, 26 Ekim 2021 günü asistan hekimlerin çalışma koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığına bir kez daha yazı yazdı.

Genel olarak hekimlerin, özel olarak ise asistan hekimlerin çalışma koşullarının hukuka uygun şekilde düzenlenmediğinin belirtildiği yazıda, mevzuatın bir sınırlama getirmemesinin keyfiliğe varan uygulamalara yol açtığına dikkat çekildi. Uzun çalışma sürelerinin hem hekim hem de sağlık hizmeti alanlar için olumsuz etkiler yaratacağının vurgulandığı yazıda, “Bu vahim olayın ardından bir kez daha asistan hekimlerin çalışma koşullarına yönelik bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri de alınmak suretiyle hızla düzenlemeler yapılarak hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatırız” denildi.

TTB’nin konuyla ilgili hazırladığı broşürler, yaptığı basın açıklamaları, yayımladığı raporlar ve bakanlığa daha önce yazdığı yazılar da ek olarak sunuldu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazının tamamı için tıklayın.

Tıpta Uzmanlık Kurulu'na yazılan yazının tamamı için tıklayın.

Tıpta Uzmanlık Kurulu'na 19 Kasım 2020'de yazılan yazı için tıklayın.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'nun hazırladığı broşür için tıklayın.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Ankara'daki eğitim ve araştırma hastanelerine gönderdiği 3.11.2021 tarihli yazı için tıklayın.