Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla 30 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. Diyarbakır Tabip odası ve Diyarbakır SES Şubesi üye ve yöneticileri tarafından yapılan basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

Dr. Gökalp, burada yaptığı konuşmasına TTB Merkez Konseyi adına yaşamını yitiren meslektaşlarının, ailesi, sevenleri ve sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Sağlıkta şiddet vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Gökalp, Elazığ’da yaşanan olayın da AKP Hükümetlerinin ısrarla yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu meydana geldiğini belirterek, AKP Hükümetlerinin sağlığı ticarileştiren politikalarını eleştirdi.

Dr. Gökalp; meydana gelen bu üzücü olayı sadece sağlıkta şiddet olarak tanımlamadıklarını belirterek, “Meslektaşımızı öldüren şey; hasta ve hekim arasındaki iletişim bozukluğu değil, sağlık alanında yaşatılan yıkım ve zirve yapan kargaşadır. Hastanelerimizin birer işletme haline dönüştürülmesidir. Kamu alacak veya borçlarının tahsil işlemleri yükünün hekim yöneticilerin sırtına yüklenmesidir. Toplumsal barışın sağlanması bir yana, giderek gerdirilen toplumsal ilişkilerdir. Hekimleri güvencesiz ve güvenliksiz ortamda çalışmaya layık gören yanlış anlayışlardır” diyerek konuşmasını sürdürdü.

TTB olarak, yanlış politikalara derhal son verilmesi, hastanelerde güven içerisinde ve kaygısızca çalışılan ortamların oluşturulmasını talep ettiklerini belirten Gökalp, “İktidarların en önemli görevlerinden birisinin yurttaşlarına insan onuruna yakışır çalışma yaşamı hazırlaması gerektiğini bıkmadan usanmadan, hatırlatmaya devam edeceğiz!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından basın açıklaması asistanlık eğitiminin bitmesine 28 gün kala ihraç edilen Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Semra Güzel tarafından okundu.

Etkinlik, “ölmek ve öldürülmek istemiyoruz” “yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganları eşliğinde alkışlarla sonlandırıldı.

Basın açıklaması için tıklayınız