Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) “Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, beşinci haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Aile Hekimliği Çalışanları Adalet İsteyen Sesini Sandıkta Duyuracak!

Varan 1: Aile hekimlerinden şubat ayında ortalama 8 bin TL vergi kesintisi yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından aile hekimliği çalışanları “Vergide Adalet İstiyoruz!” talebiyle aile sağlığı merkezlerinden (ASM) sesini duyurmaya çalışıyor. 15 Mart günü, Şubat 2024 ücretlerini alan ASM çalışanları vergi kesintileriyle ücretlerin düştüğünü gördü. Bu durumu bir anketle arkadaşlarımıza sorduk. Sadece aile hekimlerinden bu ay ortalama 8000 TL vergi kesintisi yaşadığını öğrendik.

Varan 2: Her üç aile hekiminden biri vergi kesintisine ek ücret kesintisi yaşadı.

Geçen hafta yaptığımız aynı ankete yanıt veren arkadaşlarımızdan, her üç aile hekiminden birinin vergi kesintilerine ek olarak sadece bu ay nüfus düşmesi, eğitim alması, doğum/hastalık izninde olması ya da haksız performans şartları bahane edilerek ücretlerinde düşüşler yaşadığını bildirdi.

Varan 3: Deprem bölgesindeki aile hekimliği çalışanlarından çok büyük ek performans kesintileri yapıldı.

Deprem bölgesinde aile hekimlerinin yarıya yakınından 30 bin TL’ye yakın ücret kesintisi yapıldığını öğrendik.

Aile hekimliği çalışanlarının sadece vergi kesintisi değil, depremde yaşamını yitirmiş kayıtlı kişilere aşı yapılmamış, onlara poliklinik hizmeti verilmemiş diye kesinti yapmak olur mu?

ASM’si yıkılmış, mahallesi yıkılmış olsa da çalışmaya devam eden, depremden kurtulabilmiş insanların sağlıklarını korumak için canla başla çalışan aile hekimlerinden yapılan ortalama 23 bin TL performans kesintisi derhal geri ödenmelidir.

Depremin üstünden bir yıldan fazla zaman geçti, deprem bölgesinde doğru dürüst evi ve çalışma binası olmayan, düzgün bir altyapı sağlanamamış, suyu elektriği kesilen bir ortamda yaşayan ve çalışan ASM çalışanlarının ücretleri kesiliyor. Deprem bölgesinde ısrarla kalıp bebeklere gebelere zor koşullarda hizmet veren arkadaşlarımızın da deprem bölgelerini terk etmelerini mi istiyorsunuz?

Daha ilk aydan yapılan 200 milyon TL ek vergi kesintisine karşı duruyoruz!

Daha ikinci ayda, yüksek enflasyon ve vergi kesintisi ile verdiğiniz zammın yarıya yakınını geri aldınız. Sadece bu ay kestiğiniz vergilerle geçen sene deprem bölgesinde yıkılan ASM’leri yenileyebilirdiniz. Bu ay aile hekimliği çalışanlarından kestiğiniz 200 milyon TL’ye yakın haksız vergi ile 40’tan fazla ASM yapılabilirdi. Siz koca bir sene boyunca tüm Türkiye’de 70 kadar ASM yaptınız. Bizden kestiğiniz vergileri, randevu bulamadığımız şehir hastanelerinin, üzerinden geçemediğimiz paralı otoyolların, uçamadığımız havaalanlarının, yediğimiz içtiğimizi, solduğumuz havayı zehirleyen maden şirketlerinin vergilerini affetmek, garantili ücretlerini ödemek için kullandınız. Gelecek ay bundan daha da fazla vergi keseceksiniz ve biz aile hekimliği çalışanları ekonomik olarak iyice tükeneceğiz.

Haksız ve Adaletsiz Vergi Kesintilerinden Vazgeçin!

Sağlık Bakanı, yurttaşlarımızın ne kadar çok hastalanıp ne kadar çok şehir hastanelerine gittiğinden bahsediyor. Maliye Bakanı vergilerin %80’ini ödediğimiz yetmezmiş gibi, “Seçimden sonra daha fazla vergiyi tabana yayacağız” diyor.

Buradan vergide adalet eylemlerinin beşinci haftasında hükümete sesleniyoruz:

Türkiye’nin her mahallesinde, her sokağında olan biz aile hekimliği çalışanlarının emeğini gasp etmekten, haksız vergi kesintilerinden vazgeçin.

Aile hekimliği çalışanlarından sabit %15 vergi alınmasını talep ediyoruz.

Her ay giderek artan gelir kaybını kabul etmeyeceğimizi ve vergide adalet sağlanana kadar eylemlerimizi devam ettireceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Her çarşamba bu haksızlığı seslendirmeye devam edeceğiz. 10 gün sonra sandığa gittiğimizde bizleri duymak istemeyen ve taleplerimize kayıtsız kalan hükümete cevabımızı vereceğiz. Tüm yurttaşların da bu haksızlığa kayıtsız kalmayacağını biliyoruz.

Çalışanın emeğini gasp ederek bir avuç şirketi zengin eden bu adaletsiz düzenin değişmesi için buradayız.

Ülkemizde yaşayan sağlık emekçilerinin hakları ve deprem bölgesinde zorlu koşullarda çalışan meslektaşlarımızın hakları için mücadele etmeye, hem ücretlerimizde hem de vergide adalet sağlanana dek çarşamba günleri sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası