Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından 19 Mayıs 2020 tarihinde Zoom Programı üzerinde gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı. Raporda, bu toplantıda dile getirilen görüşler ve salgının seyri doğrultusunda elektif cerrahi işlemlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin saptama ve öneriler yer alıyor.

COVID-19 hastalarının sayısının ve COVID-19’a bağlı ölüm sayılarının azalmaya başlamasıyla “normalleşme” adı altında bazı önlemlerin kaldırılması ya da gevşetilmesi ile sağlık alanında da bir süredir ertelenmiş olan COVID-19 dışı hizmetlerin yeniden başlatılması gündeme geldi. Henüz birinci dalganın tam anlamıyla sönümlenmediğine dikkat çekilen raporda, salgının hâlâ stabil olmayan bir seyir sürdürdüğü, COVID-19 için yapılan test sayılarının yeterli düzeyde olmasının önemine değinildi. 

Sağlık hizmetlerinin yeniden açılma sürecinde randevu saatlerinden bekleme alanlarına kadar farklı boyutlarda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna ve bunları açıkça ortaya koyan dokümanlara gereksinim bulunduğuna dikkat çekilen raporda, asemptomatik COVID-19 hastalarının belirlenmesinden aydınlatılmış onamın önemine, hasta ve çalışan güvenliği için alınması gereken önlemlerden ameliyathanelerin kullanımına uzanan bir çerçevede bu süreçte yapılması gerekenlere yer verildi. 

Rapor için tıklayınız.

İlgili haber için tıklayınız.