Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine 1 Aralık 2022 günü Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’nın katıldığı ziyarette Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Eğitimden Sorumlu Başkanlık Divanı üyesi Ersan Bilgin yer aldı.

TTB heyeti, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine aktarımlarda bulundu. TTB ve Dr. Şebnem Korur Fincancı ile dayanışma içinde olacaklarını ileten Karamollaoğlu ve Bilgin, Türkiye’nin demokrasi adına çok zor günlerden geçtiğini, hep birlikte dayanışma içinde demokrasiye ve emek-meslek örgütlerine sahip çıkacaklarını belirtti. Saadet Partisi heyeti, sağlık alanında ve meslek birliklerine yönelik saldırılar ile ilgili gündemi TBMM’ye ve birlikte çalışma yürüttükleri partilere taşıyacaklarını da ifade etti. TTB heyeti, görüşme sonunda son süreç ile ilgili hazırladıkları raporu ve Kazanımlarımız kitabını da iletti.