Türk Tabipleri Birliği’nin 1966-1984 yılları arasında Merkez Konseyi başkanlığını yapan, yaşamı boyunca iyi hekimliğin yanı sıra emek, demokrasi ve barış mücadelesinin ön saflarında yer alan, hekimlik mesleği ve tıp eğitiminin yanı sıra toplumsal dönüşümün çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürüten Dr. Erdal Atabek’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına, tüm TTB ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi