5 Aralık 2018'de yürürlüğe giren  7151 sayılı "Sağlık Torba Yasası”nda  uzmanlık mecburi hizmetini yapan hekimlerin mecburi hizmetlerinin bitmesine 9 aydan az bir süre kalmadan yan dal uzmanlık eğitimi sınavına giremeyeceği maddesi yer almaktadır. 

Son aylarını nice fedakârlıkla sınava hazırlanmakla geçiren ve bu sınava  giren meslektaşlarımız söz konusu düzenlemenin geriye dönük, kendilerini de kapsayacak şekilde uygulanıp uygulanmayacağına dair açıklama beklemekte, ancak Sağlık Bakanlığı yetkililerinden "Duruma dair hukuki değerlendirme sürecinin sürdüğü" yanıtını almaktadır.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden, bu konudaki belirsizliği en kısa zamanda gidermelerini, temel hukuk kurallarının da işaret ettiği gibi, yan dal sınavına girmiş ve eğitime hak kazanmış kişilerin eğitim haklarını tanıyacaklarını ilan etmelerini talep ediyoruz. 

Meslektaşlarımıza konunun takipçisi olduğumuzu, gerekli girişimleri sürdürdüğümüzü, olası bir hak gaspı durumunda mücadelelerine tüm desteği vereceğimizi bu fırsatla bir kez daha duyururuz. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Bilgi Notu için tıklayınız.