2013 yılında Ağrı Devlet Hastanesinde, nöroloji uzmanı olarak görev yapan 30 haftalık hamile kadın hekime saldırıp karnına tekme atan kişi hakkında; kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından kamu davası açılmıştı. Yargılama boyunca Türk Tabipleri Birliği ve Türk Nöroloji Derneği adına üyemize hukuksal destek verilmiştir.

Mahkeme 2014 yılında, sanığa kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 hapis cezası  vermiş ve bu ceza ertelemişti. Ayrıca hakaret suçundan da 1.240 TL ile para cezası vermiş, hakaretin alenen işlenmesini cezada indirim nedeni olarak göstermişti.

Bu karar temyiz edilmiş, Yargıtay suçun işleniş biçiminden kaynaklı cezada indirime gidilmesini uygun bulmamış, hakaretin kamu görevlisine ve aleni işlenmesinin dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğini belirterek bu kararı bozmuştur.

Bozma kararından sonra Mahkeme 14 Ocak 2016 günü dosyayı tekrar görüşmüş,  sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, cezayı ertelememiştir. Sanığa ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile de cezalandırılmış, bu cezada da ertelemeye gidilmemiştir.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin günden güne yaygınlaştığı bu sağlıksızlık ortamında bu tür kararların suçların önlenmesinde katkısı olabilmesi istenciyle meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşırız.

Karar için tıklayınız.