TTB olarak sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM'deydik. Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi.

Haklarımız ve güvenli çalışma koşulları için mücadeleye devam!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi