Türk Tabipleri Birliği (TTB), şubat depremlerinin ilk anından birinci yıldönümüne kadar geçen zaman zarfında sorumluluklarını yerine getirmeyen cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler ve re’sen tespit edilecek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kamu otoritesinin depremin ilk anından itibaren gerekli organizasyonu sağlamadığı, enkazlara zamanında müdahale etmeyerek depremin sonuçlarını ağırlaştırdığı, iyileştirme hizmetlerini yerine getirmediği belirtilen dilekçede; yaşam, maddi-manevi varlığın geliştirilmesi, barınma-konut, mülkiyet, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, eğitim gibi hakların ihlal edildiği ifade edildi.

Dilekçede şubat depremleri sırasında görevde bulunan cumhurbaşkanı ve bakanlar ile halen devam eden hak ihlalleri ile ilgili 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra belirlenen bakanlar, valiler ve re'sen tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.