Asistan hekimlerin artan sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere eğitim ve araştırma hastanelerine yönelik ziyaretler devam ediyor.

Son olarak Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimliği ziyaret edildi. 19 Aralık 2017, Salı günü 14.00’da gerçekleştirilen ziyarete Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Op. Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Melahat Cengiz ve Doç. Dr. Muzaffer Başak katıldılar.

Hastane heyetinde ise, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH  Başhekimi Doç. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Sibel Yurt ve Op. Dr. Kemal Karapınar yer aldı.

TTB Heyeti öncelikle Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH acil servisinde verilen sağlık hizmetlerindeki artan ve karşılanmakta zorluk yaşanan işyükünü dile getirdi. Avrupa yakasındaki, en fazla yatak kapasitesine sahip branş hastanesi olarak Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin çok fazla başvuru aldığı, acil servise dahili, cerrahi, kardiyak, pediatrik ve diğer branşlarla ilgili pek çok başvuru olduğu, göğüs hastalıkları uzmanlık öğrencisi olarak görev yapan asistan hekimlerin uygun tedaviyi yürütmek konusunda sıkıntı yaşadıkları belirtildi.

Acil servise başvuran hasta profilini ağırlıkla birincil akciğer hastalığı olan yaşlı ve ağır hastaların oluşturduğu, hastaların çoğu için yakın takip ve birçoğuna yoğun bakım gerektiği, acilde nöbet tutan hekimlerin kliniklerde de çok fazla sayıda hastayla ilgilenmek zorunda oldukları, hastanenin personel ve yatak yetersizliği de göz önüne alınınca bu tablonun hekimleri zorlayan bir hal aldığı dile getirildi. Yine hastane acil servisindeki fiziki koşulların yetersizliği, personel eksikliği gibi sebeplerle güvenlik sorunlarının da yaşandığına dikkat çekildi.

Eğitim sorunlarının da dile getirildiği görüşmede asistan hekimlerin hizmet ağırlıklı çalıştıkları, eğitim veren hekimlerin bütün çabasına ve emeğine karşın servis ve acil nöbetlerinin yoğunluğu nedeniyle eğitimlere katılımın aksadığı, öğle arası eğitimlerin ise dinlenme saati ve yemek arasına denk gelmesi sebebiyle yeterince etkin olmadığına dikkat çekildi.

Başhekim Doç. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk ve Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Sibel Yurt ve Op. Dr. Kemal Karapınar ise, hastane yönetimi olarak aynı kaygıları taşıdıklarını, bu sorunlarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne acil tıp uzmanı ve pratisyen hekim talebinde bulunduklarını ifade ettiler. Bunun dışında acil servisteki yığılmayı, artan işyükünü hafifletmek adına Beyoğlu ve Bakırköy bölgelerinde birimler oluşturulması yönündeki taleplerinin de İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletildiğini belirttiler.

Görüşme, sorunların takibi ve çözümünde karşılıklı irtibatın sürdürülmesi dilekleriyle sona erdi.