Dünya Tabipler Birliği’nden (DTB) COVID-19’a karşı mücadelede benciliğe ve milliyetçiliğe yer olmaması gerektiğine ilişkin çağrı yapıldı.

Pandemiye karşı verilen mücadele dolayısıyla dünyadaki hekimleri onurlandıran bir ödülün DTB’ye verilmesi üzerine bugün Viyana’da yapılan törende konuşan DTB Genel Sekreteri uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.

“Hep birlikte, pandeminin sonuçlarını hafifletecek stratejiler üzerinde, tedavi ve aşı geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapabildik. Tek başına hiçbir ülke bu işin altından kalkamazdı, tek başına hiçbir bilim insanı bu zorluğun üstesinden gelemezdi ve tek başına hiçbir hekim gerekli sağlık hizmetini veremezdi. İşbirliği, uluslararası işbirliği bu alanlarda yol açıcıdır. Ve hep birlikte ileriye yol alırken aynı zamanda paylaşmalıyız da. Hiç kimseyi, kolayca örselenebilir insanları ve devletleri ihmal etmemek için… Günümüz bencilliğin ve milliyetçiliğin zamanı değildir…”

Son mesaj ise yurttaşlara yönelikti: “Hekimlerinize, hemşirelerinize ve diğer sağlık çalışanlarına yardımcı olabilirsiniz: Teması azaltın, mesafeyi koruyun, maske takın, hijyen kurallarına uyun ve en önemlisi: aşı olun. ‘Normal yaşam’ denebilecek bir duruma ulaşmak için elimizdeki en iyi ve tek şans budur.”

DTB Başkanı Dr. David Barbe:

“Hekimler, COVID-19’lu hastalarına bakım sağlarken bilinçli bir tutumla çok tehlikeli bir durumda mesleklerini uyguladılar; üstelik bunu çoğu kez hiç de ideal sayılmayacak koşullarda yaptılar. Hastalarına ve toplumlarına karşı görevleri neyi gerektiriyorsa onu yaptıkları için on binlerce hekim hastalandı, binlercesi de yaşamını yitirdi…

Hekimler, hastaları ve meslektaşları adına seslerini yükselttiler: Yeterli koruyucu donanım, hastane hizmetlerine daha iyi erişim, donanım ve yaşam kurtarıcı tedavi, aşıların hızla yerlerine ulaştırılması ve hastalık yükünün azaltılması, yaşam kurtarılması ve bu yıkıcı pandemiye son verilmesi için sorumlu sosyal politikalar istediler.”

Dr. Kloiber de bütçeleri kısmanın bedeli bugün çok sayıda ölümle ve zarar gören ekonomilerle ağır biçimde ödenmektedir diyerek sağlık harcamalarında uzak görüşlü olmayan kısıtlamalar için hükümetleri eleştirdi:

“Güçlü sağlık sistemleri zayıf olanlardan daha iyidir. Evrensel sağlık hizmeti kapsamı pandemi dönemlerinde daha da önemlidir. Herkesin erişebildiği yüksek nitelikli sağlık hizmetleri uygun yatırımları, sağlam finansmanı ve dayanıklı ihtiyat kapasitelerini gerektirir. Geçtiğimiz yıllarda sağlık hizmeti sistemlerini katı maliyet-etkililik anlayışıyla yöneterek tasarruf sağlamış olabiliriz. Hatta bazı sağlık hizmetlerini asgari düzeye gelinceye kadar kemer sıkma önlemleriyle kısıtladık.

Bunlar hep dar görüşlü ekonomik stratejilerdi ve bedeli de yitirilen çok sayıda yaşamla ve ekonominin uğradığı ağır zararlarla ödenmiş oldu.”

Altın Ok Ödülü DTB’ye 18. Viyana Kongresi’nde verildi. Ödül, yaşam boyu çalışmaları dolayısıyla insanlara ve toplumsal duyarlılıkları gerekçeleriyle kurumlara verilmektedir. Bu ödülü daha önce alanlar arasında Nobel ödüllü kişilerin yanı sıra İsrail ve Güney Afrika başkanları da yer almaktadır. Ödül töreni, Avusturya Başbakanı himayesinde gerçekleştirilen iki günlük bir kongrenin en önemli etkinliği oldu. Uluslararası tıp ve bilim insanları kongre boyunca pandemi sonrası yaşamı tartıştılar.

Kongre sırasında söz alan konuşmacılar tıp mesleğinin önemine ve değerine değindiler. Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Václav Klaus “Tüm dünyadaki hekimlere verdikleri hizmetler için teşekkürlerimi iletirken Avrupa’nın kalbinden gelen bu teşekkürün sizler aracılığıyla herkese ulaşacağını umuyorum” dedi. Nobel ödülü sahibi ve Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Dan Shechtman ise şunları söyledi: “Hekimler yaşamımızın temelidir. Ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızdadırlar ve onlara sıklıkla ihtiyaç duyarız. Tıp mesleği, virüse karşı savaşımızda bizler için, sağlığımız ve özgürlüğümüz için en ön cephedeler.”

DTB'den yapılan açıklamaların orijinali için tıklayın.