Ankara Barosu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13-16 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kurultayın 16 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen “Avukatın Toplumdaki Algısı” başlıklı son oturumuna TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan katıldı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın yönettiği oturuma TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın yanı sıra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Senarist Özlem Aybek Kalın, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Ankara 11. Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun konuşmacı olarak katıldılar.

Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada avukatların toplumdaki algısını TTB ve hekimlerin gözünden anlattı. İlhan, TTB olarak sağlık hakkı ve demokrasi mücadelesini TTB’nin hukukçularıyla, barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yürüttüklerini söyledi. Toplumsal mücadelede baroların önemine değinen Dr. İlhan, özellikle gündemde bulunan akademisyenlerin imzaladıkları metin nedeniyle hedef haline getirilmeleri gibi konularda akademik birliklerin demokratik hak ve özgürlüklerin koruyucusu olması gerektiğinin altını çizdi.