İstanbul’da Özel Florya Hastanesi’nde çalışan Anestesi ve Reanimasyon uzmanı Dr. R.E., Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Sait Bingül tarafından hepimizi kahreden bir saldırıya uğramıştır. Dr. R.E.’ye geçmiş olsun diyoruz;  yaşadığı şiddetin her aşamada takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Uyguladığı şiddet nedeniyle Mehmet Sait Bingül’ü kınıyoruz.

Meslektaşlar arası dayanışmaya daha çok ihtiyacımızın olduğu pandemi ortamında yoğun çalışma koşullarının yarattığı stres kadın hekime yönelik şiddetin mazereti olamaz.

Yaşanan bu olay gerek sağlıkta şiddet gerek kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mekanizmaların işlemediğini gün yüzüne çıkarmıştır. Olayın mesai dışı saatte olması nedeniyle Beyaz Kod verilmesinin engellenmesi, çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu kolluk görevlilerinin saldırgan erkeği kollayan tutumları, işyerinde kadın meslektaşımızın izin alamadığı gibi başhekim tarafından şiddet uygulayan kişiyle aynı yerde çalışmaya zorlanması duyarsızlığın boyutlarını ortaya koymaktadır. Yetkililer derhal sorumlu oldukları alanlarda kadına yönelik şiddet ve sağlık çalışanına şiddetle ilgili görevlerini yerine getirmeli ve eksikliklerini gidermelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu