Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İzmir Valiliği'ne ve İzmir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne yazı göndererek, geçtiğimiz hafta görevinden uzaklaştırılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök'ün göreve iade edilmesini istedi. 

TTB Merkez Konseyi tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde İzmir Valliği'ne gönderilen yazıda, Dr. Fatih Sürenkök'ün görevine iade edilmesi, Sürenkök'ün görevden uzaklaştırılmasını talep ettiği belirtilen İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne gönderilen yazıda da söz konusu talebin geri çekilmesi ve Sürenkök'ün göreve iadesinin talep edilmesi istendi. 

İzmir Valiliği'ne gönderilen yazı için tıklayınız.

İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği'ne gönderilen yazı için tıklayınız.